Wat is het NGS?

In de jaren '20 werd de opleiding tot sportmasseur georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage. Het duurde tot 1954 toen met de oprichting van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage een specifieke organisatie voor sportmasseurs ontstond.

De doelstellingen van het NGS waren en zijn nog steeds de sportmassage in al haar facetten te bevorderen en de kwaliteit van de sportmassage in Nederland te waarborgen. Dat betekent onder meer dat deskundigen continu de nationale en internationale ontwikkelingen op dit vlak bestuderen.
Ook worden de raakvlakken met andere massagemethoden bekeken op het nut voor de sportmasseur. Al deze kennis wordt via diverse kanalen, waaronder het vakblad “Sportmassage” naar de aangesloten sportmasseurs doorgesluisd.

Zowel tijdens de opleiding als na het behalen van het diploma sportmassage speelt het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) een belangrijke rol. Sinds zijn oprichting in 1954 is het NGS er in geslaagd de sportmassage in al haar facetten te ontwikkelen en zodoende een niet meer weg te denken plaats te laten innemen in de sportgezondheidszorg. Het NGS participeert in de sector Sport en Gezondheid van het NOC*NSF samen met de overige partners in de sportgezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (NVFS) en de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). Om zijn eigen belangen bij de overheid te behartigen, heeft het NGS contacten met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Het NGS is een professionele organisatie. Het NGS houdt de vakkennis van de licentiebezitters continu onder controle. Om haar op peil te houden worden extra cursussen georganiseerd en deelname aan grote evenementen gestimuleerd.

Het NGS is georganiseerd in afdelingen. Deze zijn actief bij de promotie van sportmassage en tegelijk actief met massageteams bij grote evenementen als de Wandelvierdaagse van Nijmegen, de Elfstedentocht(en) en triatlons. Bovendien zijn de NGS-afdelingen diverse sportclubs behulpzaam bij het zoeken naar een goede sportmasseur.

Verdere doelstellingen van het NGS zijn: o.a. de belangstelling voor sportmassage te vergroten; de belangen van de sportmassage en van haar leden te behartigen; het vergroten van de kennis van sportmasseurs(seuses); kortom het dienen van de sportbeoefening door middel van sportmassage.
Het streven van het NGS is erop gericht meer erkenning te verkrijgen van sporters, sportbonden, de overheid en andere bij de sport betrokken instellingen en groepen.

Bron: NGS