Effecten van de sportmassage

Een massage zorgt er enerzijds voor dat bepaalde symptomen worden bestreden en anderzijds
bepaalde effecten worden bereikt.
Symptomen die worden bestreden zijn:
 • spiervermoeidheid;
 • spierpijn;
 • verhoogde spierspanning (hypertonie);
 • verlaagde spierspanning (hypotonie);
 • spierverharding;
 • spierkramp;
 • verhardingen in de spieren;
 • verklevingen;
 • doorbloeding- en stofwisselingsstoornissen.Effecten die worden bereikt zijn:

 • verbetering van de doorbloeding;
 • verbetering van de spierspanning;
 • losmaken van verklevingen;
 • verbetering van de stofwisseling;
 • pijnbestrijding;
 • ontschilfering van de huid;
 • verbetering van de doorbloeding van de huid.